Bent u 18 jaar of ouder? Dan wordt oefentherapie alleen vergoed vanuit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst ‘chronische aandoeningen’ voorkomt. Staat uw aandoening op deze lijst, dan zult u de eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen of worden deze behandelingen vanuit uw aanvullende verzekering vergoed (mits u deze heeft, natuurlijk). De behandelingen die u daarna nodig heeft (vanaf de 21e behandeling!), worden vanuit de basisverzekering vergoed. U moet echter wel jaarlijks eerst uw eigen risico betalen (als u deze nog niet heeft betaald voor andere zorg). Overigens bestaat er voor sommige chronische aandoeningen een maximum behandeltermijn. Dit staat op de chronische lijst van de betreffende zorgverzekeraar.

Lijst chronische fysio- en oefentherapie 2016 

1. Aandoeningen van het zenuwstelsel: 

 • cerebrovasculair accident, 
 • ruggenmergaandoening, 
 • multipele sclerose, 
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval, 
 • extrapyramidale aandoening, 
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar, 
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel, 
 • cerebellaire aandoening, 
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel, 
 • radiculair syndroom met motorische uitval. De maximale behandelduur is drie maanden, 
 • spierziekte, 
 • myasthenia gravis; 

2. Aandoeningen van het bewegingsapparaat 

 • aangeboren afwijking, 
 • progressieve scoliose, 
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar, 
 • reflexdystrofie, 
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget, 
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva). De maximale behandelduur is twaalf maanden, 
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier), 
 • collageenziekten, 
 • status na amputatie, 
 • whiplash. De maximale behandelduur is drie maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden, 
 • postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal drie maanden, 
 • fracturen als deze conservatief worden behandeld. De maximale behandelduur is zes maanden na conservatieve behandeling; 

3. Overige aandoeningen: 

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD, 
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius, 
 • lymfoedeem, 
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma, 
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De maximale behandelduur is twaalf maanden na ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling, 
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine met een behandelduur van maximaal twaalf maanden, 
 • weke delen tumoren. De maximale behandelduur is twee jaren na bestraling, 
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.