helpscout pt logophysitrack devices

Bij Beweeg Beter oefentherapie stellen we u als patiënt centraal, ook als u niet bij ons in de praktijk bent. Daarom passen wij ook digitale technologie toe om uw doelen te bereiken.

Om op maat gemaakte oefenprogramma's mee te geven gebruiken wij een gloednieuwe app genaamd PhysiApp. Met PhysiApp kunnen we individuele oefenvideo's in HD-formaat meegeven met kristalheldere uitleg.

U kunt PhysiApp volledig gratis downloaden in de App Store en Google Play Store of uw programma op uw computer bekijken. U kunt herinneringen bekijken, een logboek bijhouden en zelfs overleggen met uw zorgverlener. Zo werken we samen aan uw beste resultaat!

Meer informatie over de app van Physitrack en hoe deze te installeren vindt u hier

Als praktijk streven wij ernaar doelgericht te werken. Onze adviezen zijn zo praktisch mogelijk en sluiten direct aan in uw dagelijkse situatie. Op deze pagina wordt beschreven hoe wij te werk gaan.

stap 1
Het eerste contact

U kunt zonder verwijzing een afspraak bij ons maken. Dit kan telefonisch op telefoonnummer 055-3560607 of via deze website. 
Indien u verwezen bent door een arts neemt u dan het verwijsbriefje mee. Afhankelijk van uw eigen voorkeur voor een oefentherapeut, onze eigen aandachtsgebieden en dagen/tijden waarop u kunt komen wordt een afspraak gepland. Het streven is binnen een week een afspraak te maken zodat u zo snel mogelijk wordt geholpen.

stap 2
Het vraaggesprek

werkwijze stap2

De eerste afspraak staat in het teken van het vraaggesprek (anamnese). Als u zonder verwijzing komt vindt er tevens een screening plaats. De conclusies van deze screening worden altijd gerapporteerd aan uw huisarts. In het gesprek staat uw hulpvraag centraal. Er worden met name vragen gesteld die gericht zijn op uw dagelijks leven en eventuele beperkingen die u daarin ervaart ten gevolge van uw klachten. Het doel is dat aan het eind van het gesprek duidelijk is voor de oefentherapeut wat uw verwachtingen zijn en dat u weet wat oefentherapie voor u kan betekenen.
Het is verplicht uw legitimatiebewijs mee te nemen. Ook is het om hygiënische redenen prettig uw eigen handdoek mee te nemen om op te liggen of zitten tijdens het onderzoek.

 

 

stap 3
Het onderzoek

werkwijze stap3

Bij het lichamelijk onderzoek wordt uitgegaan van de houding of beweging waarin u de meeste klachten ervaart. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe u staat of zit. Er wordt gekeken naar welke factoren binnen uw manier van bewegen uw klachten beïnvloeden, veroorzaken of in stand houden. Tevens wordt er meer specifiek onderzoek gedaan naar uw spieren of gewrichten. Denk hierbij aan een onderzoek naar de beweeglijkheid van uw wervelkolom, heupgewricht of knie. U wordt betrokken tijdens het onderzoek, zodat u weet waar de behandeling op gericht zal gaan worden. Over het algemeen wordt de eerste keer al een tip of advies meegegeven waar u mee aan de slag kunt.

 

stap 4
De behandeling

werkwijze stap4Na het vraaggesprek en het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt. Deze wordt altijd in samenspraak met u gemaakt. Het behandelplan is meestal gericht op het leren toepassen van nieuwe houdings- en bewegingsgewoonten. Ondersteunend daarvoor zijn oefeningen, bijvoorbeeld om bepaalde spieren te versterken of juist te ontspannen of om de beweeglijkheid van gewrichten te veranderen.  Dit zijn oefeningen die u thuis ook uit kunt voeren op een matje op de grond of op een kruk of stoel. Het aantal afspraken dat nodig is is afhankelijk van uw aandoening, uw motivatie en andere factoren. Het uiteindelijke doel is dat u zelf weet hoe u met uw klachten om kunt gaan en hoe u deze kunt verminderen.
Bezoek aan huis kan plaats vinden op verwijzing van de (huis)arts wanneer dit noodzakelijk is. 
 

 

stap 5
Afsluiting van de behandeling

In eerste instantie komt u 1 tot 2 keer per 1 of 2 weken voor een afspraak naar de praktijk. Naar mate de doelen behaald worden en u zelf weet hoe u hiermee aan de slag kunt worden de afspraken meer verspreid gepland. Zodra u en de oefentherapeut van mening zijn dat het behandeldoel behaald is zal de behandeling worden afgesloten. Soms zal er nog een enkele afspraak op langere termijn gepland worden. De behandeling wordt geëvalueerd en daarvan zal een verslag gestuurd worden naar uw huisarts en/of verwijzend arts.