Even voorstellen

INGRID KORS-VAN DER VLUGT


Ik ben vanaf 1996 werkzaam als oefentherapeut-Mensendieck en destijds gestart met mijn eigen praktijk in Apeldoorn. Vanaf 2012 is draag ik tevens de titel “bachelor of health” oefentherapie Cesar. Ik sta ingeschreven in het landelijk kwaliteitsregister en voldoe hiermee aan alle kwaliteitseisen.

Tot 2012 ben ik tevens werkzaam geweest als praktijkdocent op de Hogeschool van Utrecht, opleiding oefentherapie Cesar. Ik vind het leuk op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen door regelmatig bij- en nascholingen te volgen.

Ik heb een aantal jaren groepslessen zwangerschapsbegeleiding methode Mensendieck gegeven. Op dit moment begeleid ik nog zwangeren op individuele basis vanuit de praktijk. Denk hierbij aan het voorbereiden van de bevalling en het omgaan met veranderingen (en klachten) in de zwangerschap.

Tevens voer ik regelmatig opdrachten uit met als doel preventie van werkgerelateerde klachten op de werkplek. Denk hierbij aan het geven van werkplektraining aan kantoorpersoneel, horecapersoneel en schoonmaakmedewerkers.
Ook zie ik in de praktijk veel mensen met artrose (slijtageklachten), rugklachten, nekklachten en houdingsafwijkingen.

Vanaf 2017 ben ik lid van het netwerk chronische pijn. Het begeleiden van mensen bij het omgaan met hun chronische pijnklachten volgens het protocol van het landelijke netwerk heeft een effectieve en kwalitatieve werkwijze.

Ter ondersteuning van de behandeling maak ik soms gebruik van medical tape, dit kan het herstel van klachten bevorderen en oefeningen ondersteunen.

Het leukste aan mijn werk is dat het heel veelzijdig is en ik echt in een allround praktijk werk waar heel veel verschillende mensen met verschillende hulpvragen door mij persoonlijk begeleid worden. Het motto van de praktijk is “wie niet beweegt staat stil…”, ik begeleid mensen bij het zelf oefenen in het omgaan en voorkomen van klachten op een manier die bij hen past en waar ze zelf mee aan de slag kunnen.

Om mijn kennis actueel te houden lees ik veel vakliteratuur, bezoek lezingen en volg cursussen. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de meest recente kennis die ik opgedaan heb:


Certificaat Otago valpreventie instructeur

Balans en krachtsoefeningen aan 65-plussers om vallen te voorkomen. Een bewezen effectief oefenprogramma.

Nascholing Multiple Sclerose

Kennis over nieuwe inzichten op gebied van behandeling en begeleiding van patienten met M.S. door MS Zorg Nederland.

Sensorische integratie
Overprikkelingsklachten. Soepele samenwerking tussen waarnemen (sensoriek) en bewegen
(motoriek) volgens het ASITT protocol.

Opbouwen van reserves bij chronische vermoeidheid
Webinar van revalidatie arts Annemarieke Fleming, schrijfster van het boek: Je vermoeiheid te lijf.

ACT: acceptance en committment therapy
Webinar en boek over stoppen met vechten en nieuwe manier van omgaan met chronische pijn.

De rol van de hersenen bij onverklaarde chronische klachten
Webinar van revalidatie arts Annemarieke Fleming, schrijfster van het boek: Pijn en het brein.

Hyperventilatie, angst en paniek
Boek van collega Nicole Smit met uitleg en oefeningen over hyperventilatie.

Wilt u meer informatie over bovenstaande onderwerpen dan vertel ik u hier graag meer over.