Oefentherapie bij Multiple Sclerose

MS is een chronische auto-immuunziekte van het zenuwstelsel die klachten en
beperkingen op het alle dagelijkse handelingen en functioneren kan geven. Het
centrale zenuwstelsel wordt aangetast en het beloop en ernst van de ziekte is voor
iedereen anders.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze ziekte en er zijn veel ontwikkelingen op
het gebied van ziekte remmende medicatie.
Oefentherapie kan helpen bij het leren omgaan met de klachten en symptomen.
Symptomen en klachten

Vermoeidheid is de meest voorkomende klachten bij MS. Hoe vermoeidheid ontstaat
en hoe oefentherapie dit kan beïnvloeden is nog niet geheel duidelijk, daar wordt
onderzoek naar gedaan. Tijdens de behandeling wordt rekening gehouden met de
vermoeidheid doordat het maatwerk is en de oefeningen aangepast kunnen worden
aan de mogelijkheden.

Spierklachten zijn ook een typisch verschijnsel. Krachtsvermindering of -verlies,
spierspasmen, evenwichtsstoornissen of pijn bij bewegen. Door oefeningen te doen
om de spierbalans te verbeteren en de houding te optimaliseren kun je handvatten
krijgen om grip te krijgen op de gevolgen van de ziekte.

De oefentherapeut denkt mee in het vinden van oplossingen als de
bewegingsmogelijkheden beperkt zijn en er aanpassingen in huis of op het werk
nodig zijn. Dit gaat meestal in overleg met een ergotherapeut. Ook kan overleg met
de MS-verpleegkundige of neuroloog in het ziekenhuis zinvol zijn.
Behandeldoelendoelen die gesteld worden zijn bijvoorbeeld gericht op:

  • oefeningen om de mobiliteit van de gewrichten te verbeteren of spieren te rekken
  • verbeteren/behouden van spierkracht
  • evenwicht en balansoefeningen
  • loop training
  • optimaliseren van de houding en manier van bewegen
  • ontspanning/ademhalingsoefeningen
  • bekkenbodem oefeningen
  • leren omgaan met chronische klachten
  • adviezen m.b.t. hulpmiddelen

Oefentherapie wordt vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling.
Daarvoor is een verwijzing van een medisch specialist noodzakelijk.